• +

စစ္ေတာင္းျမစ္

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
{highslide type="img" url="rivers/sittaung-burmese.gif" width=200 display=none}{/highslide}
စစ္ေတာင္းျမစ္သည္ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္ အစြန္းမွ ျမစ္ဖ်ားခံစီးဆင္းလာၿပီး ေတာင္ဖက္သို႔ ၂၆၀ မိုင္ (၄၂၀ ကီလိုမီတာ) အရွည္ စီးဆင္းလာၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္အတြင္းသို႔ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔၌ စီးဆင္းေပါင္းစပ္သြားပါသည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္၏ ျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္သည္ က်ယ္ျပန္႔ေျပာလွၿပီး အေနာက္ဖက္တြင္ သစ္ေတာမ်ားထူထပ္စြာရွိသည့္ ပဲခူးရိုးမမွသည္ အေရွ႔ဖက္ တြင္ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္ အစပ္အထိ က်ယ္၀န္းပါသည္။ ဤျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္ေဒသတြင္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးဆက္သြယ္ထားသည့္ ပင္မရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ား တည္ရွိေနၾကၿပီး၊ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ရမည္းသင္း၊ ပ်ဥ္းမနား စသည့္ၿမိဳ႔ႀကီး မ်ား တည္ရွိေနပါသည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္တြင္ ၂၅ မိုင္ (၄၀ ကီလိုမီတာ) ခရီးကို တႏွစ္ပတ္လံုး ေရလမ္းခရီးသြားလာႏိုင္ၿပီး၊ မိုင္ေပါင္း ၅၅ (၉၀ ကီလိုမီတာ) ခရီးကို တႏွစ္တြင္ ၃-လၾကာမွ် ေရလမ္းခရီး သြားလာႏိုင္ပါသည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္ကို သစ္ မ်ား (အထူးသျဖင့္ ကၽြန္းသစ္) မ်ား ေဖာင္ေမွ်ာရန္၊ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကုန္သြယ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါ သည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္၏ ေအာက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးျမစ္ႏွင့္ တူးေျမာင္းေဖာက္ ဆက္သြယ္ထားပါသည္။ ဤတူးေျမာင္းအားျဖင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္၀သို႔ ေရာက္လာသည့္ ဒီေရကို လႊဲေျပာင္းႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး၊ ဤတူးေျမာင္းအားျဖင့္ ရန္ကုန္မွ သည္ ပဲခူးၿမိဳ႔အထိ ေရလမ္းအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ေပါင္းေလာင္းျမစ္သည္ စစ္ေတာင္း ျမစ္အတြင္းသို႔ စီး၀င္သည့္ ေရ၀င္ ျမစ္လက္တက္တခု ျဖစ္ပါသည္။   
http://www.myanmars.net/myanmar/sittaung-river.htm မွ စာသားျဖစ္သည္။

Voices of the Dammed

ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
Wednesday, 24 September 2008
ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္... Read More...
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
Wednesday, 24 September 2008
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္မ်ားကို အေျချပဳသည့္... Read More...
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
Wednesday, 24 September 2008
ကမၻာ့ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ [World Commission on Dams (WCD)]... Read More...
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ
Wednesday, 24 September 2008
ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ... Read More...